Våre nye lærlinger

Brent De Kruit og Svein Heistad, begge frå Fyresdal byrja i haust på læretida si.

Dei vil få ein variert arbeidsdag. Næringsbygg, samferdsel og veglys, bolig og hytter, solcelle anlegg, alarmer, festivalrigg med mykje meir

Velkommen og Lykke til!

      

0