Overspenningsvern fra 2990,-

Overspenningsvern beskytter elektrisk utstyr og installasjoer mot uønskede overspenninger som for eksempel fra lynnedslag.

NB!  I dag er det  krav til overspenningsvern i alle nye installasjoner.

 

 

0