Lyssetting av Eidsborg kyrkje

Vi takker for oppdraget!

Eidsborg stavkyrkje gjer ser flott ut ! Natt som dag!

Eidsborg stavkirke ligger i Tokke i Telemark, og ble bygget rundt år 1200. Denne er enestående fordi tak, stolper og vegger er helt sponkledde. Kirken er ombygd mange ganger, men skipet er opprinnelig. Eidsborg er også en liten kirke, med bare 70 sitteplasser. 

0